Personvern er en selvfølge for oss

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Rapida samler inn og behandler personopplysninger.

Rapida er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger etter denne personvernerklæringen. Det betyr at Rapida er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten for å overholde personvernlovgivningen.

Rapida samler inn opplysninger og behandler disse ut fra samtykke fra den registrerte eller inngåelse av avtale (kontrakt) med den enkelte. Dersom Rapida skal behandle personopplysninger til personer under 18 år kreves det samtykke fra de foresatte.

Følgende opplysninger kan lagres og behandles om våre kunder for å administrere kundeforholdet og yte god service:

Navn, fødselsdato, adresse, postnummer, kjønn, e-postadresse, bilde (frivillig), mobilnummer, kontonummer, og kommunikasjonslogg (e-post og hendelseslogg).

Gjennom vårt medlemssystem Boost er der også en betalingsløsning (NETS AS) knyttet til fakturering, kortterminal og avtalegiro.

Rapida registrerer også medlemmets bruk av sentrene: besøk og påmeldte gruppetimer. Disse opplysningene analyseres på et aggregert nivå for å skape bedre tilbud til våre medlemmer. Medlemmer kan også følges opp én-til-én basert på sine besøk. Dette gjøres for å gi en forbedret kundeopplevelse.  

Gjester som har besøkt et av våre sentre (prøvetime o.l.) får registrert det samme settet av personopplysninger (med unntak av kontonummer) som medlemmer for å kunne følge opp potensielle medlemmer salgsmessig.  

Medlemssystemet er hos Rapida tilgjengelig for selskapets ansatte og sikres gjennom passordbeskyttet pålogging.

Rapida`s nettsider benytter informasjonskapsler (cookies), også fra 3. parter som Google og Facebook. Dette gjør vi for å huske deg og dine preferanser, samt for bedre målretting av digital markedsføring og innsikt i bruk av dagens nettsider.

Rapida har en databehandleravtale med følgende selskaper som har innsyn i ulike deler av persondata: 


•   Boost medlemssystem (leverandør av medlemsystem inkludert fakturering)

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? 

Opplysninger som Rapida er forpliktet til å lagre som følge av regnskaps- og bokføringsregelverket oppbevares i den tid vi er pålagt det. For innsyn, retting eller sletting, kan våre brukere rette en henvendelse til post@rapida.no Slike henvendelser vil bli besvart innen 2 virkedager. Rapida behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

nb_NO

Velg ditt hovedsenter

(Dette er kun for å ha tilknytning til et hovedsenter, med dette kan du trene på alle våre treningssentre foruten om Rapida Balanse)