Rapidas tilbud til bedriftsmarkedet

Rapida har i dag treningsavtaler med en rekke næringslivsaktører i regionen.
Alle har en avtale hvor de ansatte får en tilbudspris på trening hos oss.
Dette dekker den enkelte i varierende grad. På grunn av den positive effekten trening har på arbeidsmiljø, sykefravær, og den enkeltes helse, støtter mange arbeidsgivere opp om treningsarbeidet.

Dekket medlemskap hos Rapida

Vi har flere ulike modeller hvor arbeidsgiver dekker deler av, eller hele treningsavgiften. Dette kan gjøres på mange ulike måter og modeller. Uavhengig om hvilken modell man ønsker, vil man automatisk på tilsendt en oversiktlig faktura med detaljene rundt sponingen hver måned. 

Elsempler på måter sponsing kan gjøres på:

  1. Det sponses et gitt beløp pr trening opp til et maksbeløp.
  2. Det sponses et gitt beløp.
  3. Det sponoses et gitt beløp basert på x antall treninger.

 

Uansett hvilken modell en velger vil Rapidas system generere faktura basert på modellen automatisk helt uten administrasjon for kunden.

Gruppetreninger

Mange av våre medlemsbedrifter har faste treninger hos Rapida.
Dette kan være: 

Dette mener vi kan gjøre en stor forskjell for de ansatte i bedriften. Det styrker samholdet i tillegg til at det gir en positiv helseeffekt. Ofte er det dette som skal til for at mange også prioriterer helse og trening utover det å delta på felles aktiviteter.

Bruk av PT

For å kunne øke effekten av treningen, og sette arbeidet i system, er bruk av våre PT’er en god katalysator. For eksempel kan en ta en samtale med alle ansatte for å avdekke behov og ønsker. Vi vil da kunne sette opp et tilpasset treningsopplegg for den enkelte eller i mindre og større grupper.

Trening i arbeidstiden

For å sikre seg den effekten trening gir har noen av våre kunder satt av tid på dagen for at de ansatte skal kunne trene. Dette er gjerne fordi at de har sett de positive bidragene treningen gir, og at det å sette av tid på dagen sikrer at den enkelte prioriterer dette. Vi vil også på dagtid kunne gi bedre priser for leie av lokaler enn det vi gjør i ‘prime time’.

Sponsoravtaler

For en del av våre samarbeidspartnere har vi gått så langt at vi har laget et samarbeidsavtale som omfatter alle delene av samarbeidet.

Vi har da navngitte treningsarealer og reklame på treningssentre for synliggjøring av samarbeidet. I tillegg ser vi alle økonomiske sider avtalen i sammenheng, noe som gjør at vi kan tilby svært gode priser for medlemskap til de ansatte.

Eget treningssenter

Ditt selskap, forbund e.l. kan avtale tider på dagen hvor alle ansatte eller medlemmer har tilgang til våre treningssentre. Vi gir en tidsbegrenset adgang for alle, og vi kan sette opp gruppetimer som er reservert for dine ansatte eller medlemmer.

Dette egner seg særlig godt for selskaper som jobber skift, slik at en kan gjøre dette tidlig på dagen. Da er det langt bedre kapasitet på våre sentre, enn på kveldstid.

Bedriftsbesøk

Vi kommer gjerne og besøker din bedrift.

Da kan vi informere Deres ansatte om våre treningssentre, og ulike typer medlemskap. Og om hvilke type gruppetreninger som kan være aktuelle.

Våre PT’er kan også informere om ulike typer trening samt kosthold.

Ta kontakt for en bedriftsavtale i dag

Hovedkontor: Sjøgata 8, 8008 Bodø

E-post: post@rapida.no
Tlf: 755 80 000

Åpningstider telefon:

Mandag: 08:00 – 21:00
Tirsdag: 08:00 – 21:00
Onsdag: 08:00 – 21:00
Torsdag: 08:00 – 21:00
Fredag: 08:00 – 20:00
Lørdag: 12:00 – 18:00
Søndag: Stengt