• PT
  • CAGEBALL
  • SQUASH
Bærekraftig personlig trening
VÅRE 3 PAKKER
PT30
2999,- / mnd – 6 mnd avtale
PT50

2289,- / mnd – 12 mnd avtale
PT100
4169,- / mnd – 12 mnd avtale
Det tar tid å etablere gode, og kanskje nye treningsvaner.
Det å komme i gang med trening krever motivasjon, men å opprettholde jevnlig trening over tid krever gode vaner.
FØRSTE FASE
SVÆRT TETT OPPFØLGING

Basert på din livssituasjon, tidligere treningserfaring, behov og målsetting skreddersyr vi et treningsopplegg som er tilpasset dine mål og forutsetninger. Oppfølgingen i fase 1 definerer vi som svært tett. Formålet med fase 1 er å skape motivasjon for videre trening og samtidig sikre at treningen er trygg og effektiv.

Fase en består av 2 timer med personlig trener hver uke.

ANDRE FASE
TETT OPPFØLGING

Når fase 2 starter er du godt i gang med trening, du har allerede lært mye og du er i bedrefysisk form. På dette tidspunktet skal mye av treningen være selvstendig. I denne periodendreies fokuset over fra innlæring av nye øvelser og metoder til trening med høyere belastning og intensitet.

Fase to består av en time med personlig trener hver uke.

TREDJE FASE
OPPFØLGING

I denne fasen er stort sett all trening selvstendig, men du har fortsatt oppsatte avtaler med personlig trener som kontrollerer at de gode vanene som er etablert i fase 1 og 2 opprettholdes. Arbeidet vårt er å legge til rette for at treningen du gjør er hensiktsmessig opp mot treningsmålet du jobber mot.

Fase tre består av en trening med personlig trener hver måned.

Eksempler

For å få til en bærekraftig personlig trening tilpasser vi de tre fasene nøayktig mot dine ønsker og behov. Varigheten av disse fasene vil variere fra person til person, sammen finner vi det perfektet oppsettet for deg.

Under har vi satt opp noen eksempler som viser disse individuelle tilpassningene, som gjør det mulig å få til en personlig trening som er bærekraftig.

PT30
EKSEMPEL 1
FASE 1
8 uker
FASE 2
13 uker
FASE 3
1 mnd
EKSEMPEL 2
FASE 1
3 uker
FASE 2
22 uker
FASE 3
2 mnd
EKSEMPEL 3
FASE 1
14 uker
FASE 2
2
PT50
EKSEMPEL 4
FASE 1
12 uker
FASE 2
24 uker
FASE 3
2 mnd
EKSEMPEL 5
FASE 1
15 uker
FASE 2
19 uker
FASE 3
1 mnd
EKSEMPEL 6
FASE 1
19 uker
FASE 2
6 uker
FASE 3
6 mnd
PT100
EKSEMPEL 7
FASE 1
50 uker

Finn din PT for
bærekraftig personlig trening