Rapida Sportssenter - logo
SPORTSSENTER
Skisse Sportssenter
Dreyfushammarn 17
8012 Bodø
Skisse Performance
Nordstrandveien 41
8012 Bodø
Rapida Sportssenter - logo
PERFORMANCE

Hjelp og kundeservice for Rapida Performance

 • Medlemskap
  • Hvordan bli medlem

   Du kan bli medlem på to måter.

   1. Registrering online. Trykk her for å bli medlem nå.

   2. Registrering på senteret i bemanningstiden.

   OBS: Vi har et begrenset antall medlemskap som er tilgjengelig.

    

  • Endring av medlemskap

   Om du ønsker å endre medlemskapet ditt må dette gjøres senest måneden før du ønsker at endringen skal skje.

   Eksempel:

   Om du ønsker å bytte fra Trening uten binding, til Trening med binding og dette varsles 1. januar 2016, du blir da fakturert kostnaden tilsvarende Trening uten binding den 20. januar, og Trening med binding første gang den 20. februar.  

   Endring kan kun gå fra medlemskap uten bindingstid til medlemskap med bindingstid. Dette kan gjøres via e-post og på senteret i bemanningstiden.

   OBS: Det er viktig at du sjekker at beløpsgrensen på avtalegiroen din er satt til 999,-

    

  • Frys av medlemskap

   Frys av medlemskap kan gjøres opptil 3 måneder pr år.
   Om du ønsker å fryse medlemskapet ditt må dette varsles senest måneden før du ønsker å iverksette frysperioden. Vi har kun anledning til å fryse hele måneder.

   Det er gratis å fryse medlemskapet, og du betaler ingenting i perioden medlemskaper er fryst.

   Eksempel:

   Du leverer ønske om å fryse medlemskapet 1. januar 2016. Her blir medlemskapet fryst fra og med 1. februar 2016, og medlemskortet er aktivert ut hele ferbuar 2016.

   Du leverer ønske om å fryse medlemskapet 1. januar 2016. Her blir medlemskapet fryst fra og med 1. februar 2016, og medlemskortet er aktivert ut hele ferbuar 2016.

   OBS: Du trenger ikke å endre noe på avtalegiroen din i perioden som medlemskapet er fryst.

    
    
  • Oppsigelse av medlemskap

   Om du ønsker å avslutte medlemskapet ditt det gjøres skriftlig pr e-post (post@rapida.no). 
   Oppsigelser som mottas på telefon, facebook, eller private meldinger til ansatte/personlige trenere er ikke gjeldene. Oppsigelsen er kun å regne som gyldig dersom den blir bekreftet. Dersom du ikke mottar bekreftelse innen 7 dager du ta kontakt med oss igjen. 

   Oppsigelsen må inneholde:

   1. Navn.
   2. Adresse.
   3. Årsak til oppsigelse.

   Når man leverer oppsigelse, blir man fakturert også neste måned.

   Eksempel:

   Du leverer oppsigelse 1. januar 2016. Her blir du fakturert siste gang 20.02.2016. Medlemskortet ditt vil være aktivert ut hele februar.

   Du leverer oppsigelse 31. januar 2016. Her blir du fakturert siste gang 20.02.2016. Medlemskortet ditt vil være aktivert ut hele februar.

  • Min Side

   Min Side er en side som alle medlemmer har tilgang til.

   Her ligger en oversikt over følgnede:

   • Personalia.
   • Veiviser for opprettelse av AvtaleGiro.
   • Egen besøksstatistikk.
   • Oversikt over evt squash- og cageballbookinger. 
   • Fakturaoversikt.
   • Kontaktskjema.
   • Senterets besøksstatistikk.
  • Medlemsbetingelser

   1. Betingelsene gjelder. Betingelsene gjelder medlemskap på treningssenteret i Nordstrandveien 41, 8012 Bodø. 

   2. Betalingsvilkår. Oppstart/Kortavgift og avgift for inneværende måned + påfølgende måned betales ved innmelding. Deretter blir avtalt månedlig beløp trukket fra konto gjennom AvtaleGiro den 20. hver måned. Det er medlemmets ansvar at fullmakt på AvtaleGiro opprettes, da dette er en avtale mellom medlemmet og medlemmets bank. Det er medlemmets ansvar at AvtaleGiro-fullmakten er i orden til enhver tid, og evt sletting av denne påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelser. Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid.

   3. Manglende betaling. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret utestenge medlemmet til pengene er registrert innbetalt.

   4. Forlengelse. Forlengelse av treningstid kan ikke gis uansett årsak

   5. Overdragelse. Avtalen kan ikke overdras til andre av medlemmet. Senteret kan overdra denne kontrakt med alle rettigheter til tredjemann.

   6. Egnethet. Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av tilbudet.

   7. Ansvar. Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

   8. Orden. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge ordensreglene som gjelder på senteret. Ordensregler som gjelder ved avtaleinngåelse:
   a. Utstyr skal settes på plass umiddelbart etter bruk.
   b. Det er ikke tillatt å reservere utstyr.
   c. Sko som ble benyttet ved ankomst er ikke tillatt brukt i senteret.
   d. Klær og sko skal være rene.
   e. Lek, roping og unødig støy er ikke tillatt.
   f. Adgangstegn. Dette er personlig og skal alltid registreres ved ankomst. Medlemmet har ikke under noen omstendigheter tillatelse til å slippe andre inn på senteret. Dette gjelder også andre medlemmer. Dette kan medføre et tilleggsgebyr på kr 6.000,-.

   9. Tap. Ved tap av adgangstegn må medlemmet varsle senteret umiddelbart slik at dette sperres. Hvis senteret lider noen former for økonomisk tap (tyveri, hærverk osv) pga medlemmets mistede adgangstegn før dette er registrert mistet, kan medlemmet bli stilt til erstatningspliktig ansvar for tapet. Medlemmet må betale for nytt adgangstegn iht gjeldene prisliste.

   10. Doping. Bruk/kjøp/salg av doping eller mistanke om dette er oppsigelsesgrunn.

   11. Prisendring. Prisen kan endres med 2 måneders varsel. Varsling skjer på epost, ved oppslag på senteret og på www.rapida.no.

   12. Informasjon. Medlemmet er enig i at informasjon som omhandler medlemmet og som er relevant for trening kan utveksles mellom senterets medarbeidere. Videre godkjennes det at oppgitt e-postadresse og mobiltelefonnummer kan benyttes til å sende ut relevant informasjon om virksomheten, medlemskapet og betalinger.

   13. Endringer. Rett til forandringer i tilbudet på senteret forbeholdes.

   14. Oppsigelse. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Det er oppsigelsestid på 1 måned regnet fra første månedsskifte etter at oppsigelsen er registrert. Avdraget i oppsigelsesmåneden skal betales i sin helhet, uavhengig av datoen innmeldingen fant sted. Kunden får trene til innmeldingsdato måneden etter.

   15. Overtredelse. Ved overtredelse av betingelser eller regler, kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

  • Trivselsregler
   • Rene innesko skal alltid brukes.
   • Utstyr skal alltid settes tilbake på riktig plass,uavhengig av hvilket utstyr det er.
   • Utstyr skal vaskes etter bruk. Dette gjøres med vaskemiddel og papir som står utplassert i senteret.
   • Treningsbagger og lignende skal plasseres i garderobe. Disse skal ikke ta opp unødvendig plass ute i senteret.
   • Treningsutstyr skal ikke brukes som oppbevaring av personlige eiendeler slik at utstyret oppleves som utilgjengelig av andre brukere.
   • Søl fra drikkeflasker, kosttilskudd, kalk med mer skal umiddelbart tas opp.
 • Tilgjengelighet
  • Åpningstid

   Alle våre medlemmer har tilgang til våre treningsfasiliteter hver dag, hele døgnet.

  • Hvor finner jeg Rapida?

   Rapida Performance ligger i Nordstrandveien 41, 8012 Bodø.

  • Bemanningstid

   Rapida Performance har fast bemanning, og denne er mandag til fredag mellom kl. 17:00 og 19:00.

   Denne vil imidlertid være begrenset under klargjøring av Rapida Sportssenter, og vi kan kontaktes på telefon 75580000 eller epost post@rapida.no. 

  • Hvor kan jeg parkere?

   Parkeringsavgift er inkludert i medlemsprisen, og kan benyttes hver dag hele døgnet.
   Det er imidlertid viktig at parkeringshenvisningene blir fulgt nøye slik at du unngår å bøter fra parkeringsselskap for feilparkering.

   Grønt område: Dette kan benyttes som parkering hele døgnet, alle dager mens du trener.
   Rødt område: Dette kan kun benyttes av ansatte i Nordstrandveien 41 mellom kl 07:30 til 16:00 (mandag til fredag). Uten om disse tidene kan også rødt område benyttes som parkering mens du trener.

    

  • Prøvetime

   Vi tilbyr alle èn gratis og uforpliktende prøvetime. Prøvetimer skal i alle tilfeller være avtalt på forhånd, og ansatte skal varsles om at prøvetime ønskes eller iverksettes.

   Prøvetimer kan avtales ved å møte opp på senteret i bemanningstiden, eller evt via e-post/telefon.

 • Hvordan betaler jeg?
  • Avtalegiro

   ​AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. 
   Forfall for medlemskap er den 20. hver måned.

   AvtaleGiro kan opprettes enkelt, og tar kun få minutter.
   Dette gjør du raskt i tre trinn ved å bruke vår AvtaleGiro-modul.

   • Skriv inn mobilnummeret ditt (Dette må være samme nummer som er registrert på medlemskapet ditt)
   • Skriv inn BankID
   • Bekreft beløpsgrense (999,-), og skriv inn kontonummer som skal belastes.

   Gå til AvtaleGiro-modulen.

   AvtaleGiro kan også opprettes via egen nettbank.

  • Papirfaktura

   Medlemskap uten aktiv AvtaleGiro får tilsendt papirfaktura den 8. hver måned. Denne faktureringen skjer via post og blir derfor påført et faktureringsgebyr på 60.-

   For å unngå fakureringsgebyr må du opprette AvtaleGiro.
   AvtaleGiro kan opprettes ved å følge AvtaleGiro-modulen.

   Vår anbefaling er å betale medlemskapet via AvtaleGiro.

  • Kontant

   For medlemmer som ønsker å betale for lengre perioder i en smell kan dette løses.

 • Hva tilbyr vi?
  • Medlemskap uten bindingstid
  • Medlemskap med bindingstid
  • Personlig trening
   Antall timer Pris pr time Totalpris
   1 550 NOK 550 NOK
   5 495 NOK 2475 NOK
   15 465 NOK 6975 NOK
   25 450 NOK 11250 NOK
   50 400 NOK 20000 NOK
    
  • Kom i gang pakke / Treningsveiledning

   "Kom-i-Gang"-pakken vår er laget for deg som ønsker et godt utgangspunkt for treningen din, både om du aldri har trent tidligere, eller om du ønsker å komme i gang med treningen igjen.

   Pakken inneholder følgende:

   • 3 x personlig trener timer a 55 min.
   • Treningsplan
   • Tanita kroppsanalyse

   Du velger selv hvilken personlig trener du ønsker å benytte, og kan lære mer om våre trenere under personlig trener.

    

   Pris: 1299,-

  • Kroppsanalyse
  • Bedriftsavtale
 • Om Rapida
  • Kontaktinformasjon

   Besøksadresse: Nordstrandveien 41, 8012 Bodø
   Telefon: 75580000
   E-post: post@rapida.no

   Postadresse: c/o Intu økonomi boks 78, 8001 Bodø.

   Selskap: Rapida AS.

   Orgnr: 911 821 087

  • Ledige stillinger

   Personlig trener ønskes.

   Vi søker etter kvalitetssikret personell med godkjent personlig trener utdannelse fra studiepoenggivende høgskoler (Norges idrettshøgskole eller tilsvarende). Tidligere erfaring med arbeid innen trening, ernæring vil være en fordel men er ikke et krav.

   Vi søker etter personer som er innstilt på å arbeide minimum tilsvarende 50% som PT.
    

   Vi ser etter personer med følgende egenskaper/holdninger:

   Faglig dyktighet.
   Nøyaktig.
   Forstår av at PT er en salgsjobb.
   Initiativrik.
   Ansvarlig.

   Kun fullstendige søknader med CV, foto og personlig brev vil bli vurdert.
   Send komplett søknad til martin@rapida.no.

Hjelp og kundeservice for Rapida Sportssenter

 • Medlemskap
  • Hvordan bli medlem

   Du kan bli medlem på to måter.

   1. Registrering online. Trykk her for å bli medlem nå.

   2. Registrering på senteret i bemanningstiden.

  • Endring av medlemskap

   Om du ønsker å endre medlemskapet ditt må dette gjøres senest måneden før du ønsker at endringen skal skje.

   Eksempel:

   Om du ønsker å bytte fra Trening uten binding, til Trening med binding og dette varsles 1. januar 2016, du blir da fakturert kostnaden tilsvarende Trening uten binding den 20. januar, og Trening med binding første gang den 20. februar.  

   Endring kan kun gå fra medlemskap uten bindingstid til medlemskap med bindingstid. Dette kan gjøres via e-post og på senteret i bemanningstiden.

   OBS: Det er viktig at du sjekker at beløpsgrensen på avtalegiroen din er satt til 999,-

  • Frys av medlemskap

   Frys av medlemskap kan gjøres opptil 3 måneder pr år.
   Om du ønsker å fryse medlemskapet ditt må dette varsles senest måneden før du ønsker å iverksette frysperioden. Vi har kun anledning til å fryse hele måneder.

   Det er gratis å fryse medlemskapet, og du betaler ingenting i perioden medlemskaper er fryst.

   Eksempel:

   Du leverer ønske om å fryse medlemskapet 1. januar 2016. Her blir medlemskapet fryst fra og med 1. februar 2016, og medlemskortet er aktivert ut hele februar 2016.

   Du leverer ønske om å fryse medlemskapet 1. januar 2016. Her blir medlemskapet fryst fra og med 1. februar 2016, og medlemskortet er aktivert ut hele februar 2016.

   OBS: Du trenger ikke å endre noe på avtalegiroen din i perioden som medlemskapet er fryst.

  • Oppsigelse av medlemskap

   Om du ønsker å avslutte medlemskapet ditt  det gjøres skriftlig pr e-post (sportssenteret@rapida.no). 
   Oppsigelser som mottas på telefon, facebook, eller private meldinger til ansatte/personlige trenere er ikke gjeldene. Oppsigelsen er kun å regne som gyldig dersom den blir bekreftet. Dersom du ikke mottar bekreftelse innen 7 dager må du ta kontakt med oss igjen.  

   Oppsigelsen må inneholde:

   Navn.
   Adresse.
   Årsak til oppsigelse.

   Når man leverer oppsigelse blir man fakturert også neste måned.

   Eksempel:

   Du leverer oppsigelse 1. januar 2016. Her blir du fakturert siste gang 20.02.2016. Medlemskortet ditt vil være aktivert ut hele februar.

   Du leverer oppsigelse 31. januar 2016. Her blir du fakturert siste gang 20.02.2016. Medlemskortet ditt vil være aktivert ut hele februar.

  • Min side

   Min Side er en side som alle medlemmer har tilgang til.

   Her ligger en oversikt over følgnede:

   • Personalia.
   • Veiviser for opprettelse av AvtaleGiro.
   • Egen besøksstatistikk.
   • Oversikt over evt squash- og cageballbookinger. 
   • Fakturaoversikt.
   • Kontaktskjema.
   • Senterets besøksstatistikk.
  • Medlemsbetingelser

   1. Betingelsene gjelder. Betingelsene gjelder medlemskap på treningssenteret i Dreyfushammarn 17-19, 8012 Bodø. 

   2. Betalingsvilkår. Oppstart/Kortavgift og avgift for inneværende måned + påfølgende måned betales ved innmelding. Deretter blir avtalt månedlig beløp trukket fra konto gjennom AvtaleGiro den 20. hver måned. Det er medlemmets ansvar at fullmakt på AvtaleGiro opprettes, da dette er en avtale mellom medlemmet og medlemmets bank. Det er medlemmets ansvar at AvtaleGiro-fullmakten er i orden til enhver tid, og evt sletting av denne påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelser. Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid.

   3. Manglende betaling. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret utestenge medlemmet til pengene er registrert innbetalt.

   4. Forlengelse. Forlengelse av treningstid kan ikke gis uansett årsak

   5. Overdragelse. Avtalen kan ikke overdras til andre av medlemmet. Senteret kan overdra denne kontrakt med alle rettigheter til tredjemann.

   6. Egnethet. Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av tilbudet.

   7. Ansvar. Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

   8. Orden. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge ordensreglene som gjelder på senteret. Ordensregler som gjelder ved avtaleinngåelse:
   a. Utstyr skal settes på plass umiddelbart etter bruk.
   b. Det er ikke tillatt å reservere utstyr.
   c. Sko som ble benyttet ved ankomst er ikke tillatt brukt i senteret.
   d. Klær og sko skal være rene.
   e. Lek, roping og unødig støy er ikke tillatt.
   f. Adgangstegn. Dette er personlig og skal alltid registreres ved ankomst. Medlemmet har ikke under noen omstendigheter tillatelse til å slippe andre inn på senteret. Dette gjelder også andre medlemmer. Dette kan medføre et tilleggsgebyr på kr 6.000,-.

   9. Tap. Ved tap av adgangstegn må medlemmet varsle senteret umiddelbart slik at dette sperres. Hvis senteret lider noen former for økonomisk tap (tyveri, hærverk osv) pga medlemmets mistede adgangstegn før dette er registrert mistet, kan medlemmet bli stilt til erstatningspliktig ansvar for tapet. Medlemmet må betale for nytt adgangstegn iht gjeldene prisliste.

   10. Doping. Bruk/kjøp/salg av doping eller mistanke om dette er oppsigelsesgrunn.

   11. Prisendring. Prisen kan endres med 2 måneders varsel. Varsling skjer på epost, ved oppslag på senteret og på www.rapida.no.

   12. Informasjon. Medlemmet er enig i at informasjon som omhandler medlemmet og som er relevant for trening kan utveksles mellom senterets medarbeidere. Videre godkjennes det at oppgitt e-postadresse og mobiltelefonnummer kan benyttes til å sende ut relevant informasjon om virksomheten, medlemskapet og betalinger.

   13. Endringer. Rett til forandringer i tilbudet på senteret forbeholdes.

   14. Oppsigelse. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Det er oppsigelsestid på 1 måned regnet fra første månedsskifte etter at oppsigelsen er registrert. Avdraget i oppsigelsesmåneden skal betales i sin helhet, uavhengig av datoen innmeldingen fant sted. Kunden får trene til innmeldingsdato måneden etter.

   15. Overtredelse. Ved overtredelse av betingelser eller regler, kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

   16. Squash. Dersom du ikke har tilgang til squash via medlemskap eller kjøpt drop-in time har du ingen anledning til å bruke squash-banene. Dette gjelder uansett grunn. Prøvetimer skal i alle tilfeller avtales på forhånd. Sko som setter merker i gulvet (ref sorte såler) er grunn for direkte utestengelse av hele anlegget.

   17. Cageball. Dersom du ikke har booket cageball-bane har du ingen anledning til å bruke banene. Dette gjelder uansett grunn. Prøvetimer skal i alle tilfeller avtales på forhånd.

  • Trivselsregler

   • Rene innesko skal alltid brukes. Sko som er brukt ute kan ikke brukes inne på senteret.
   • Utstyr skal alltid settes tilbake på riktig plass,uavhengig av hvilket utstyr det er.
   • Utstyr skal vaskes etter bruk. Dette gjøres med vaskemiddel og papir som står utplassert i senteret.
   • Treningsbager og lignende skal plasseres i garderobe. Disse skal ikke ta opp unødvendig plass ute i senteret.
   • Treningsutstyr skal ikke brukes som oppbevaring av personlige eiendeler slik at utstyret oppleves som utilgjengelig av andre brukere.
   • Søl fra drikkeflasker, kosttilskudd, kalk med mer skal umiddelbart tas opp.

   Brudd på disse enkle reglene vil kunne føre til terminering av treningskontrakten.

 • Tilgjengelighet
  • Hvor finner jeg Rapida Sportssenter?

   Rapida Sportssenter ligger i Dreyfushammarn 17-19, 8012 Bodø.

   Sett inn kart og bilde

  • Bemanningstid

   Rapida Sportssenter har fast bemanning, og denne er mandag til fredag mellom kl. 08:00 og 17:00.

   Vi kan i tillegg kontaktes på telefon 755 80 000 eller epost sportssenteret@rapida.no.

  • Prøvetime

   Vi tilbyr alle èn gratis og uforpliktende prøvetime. Prøvetimer skal i alle tilfeller være avtalt på forhånd, og ansatte skal varsles om at prøvetime ønskes eller iverksettes.

   Prøvetimer kan avtales ved å møte opp på senteret i bemanningstiden, eller evt via e-post/telefon.

  • Åpningstid

   Rapida Sportssenter er ikke et døgnåpent treningssenter. Alle medlemmer på Rapida Sportssenter har tilgang til treningsfasilitetene mellom kl 05:00 til 24:00 365 dager i året.

 • Hvordan betaler jeg ?
  • Papirfaktura

   Medlemskap uten aktiv AvtaleGiro får tilsendt papirfaktura. Denne faktureringen skjer via post og blir derfor påført et faktureringsgebyr på 60.-

   For å unngå fakureringsgebyr må du opprette AvtaleGiro.
   Se punktet om AvtaleGiro for hvordan dette enkelt opprettes.

   Vår anbefaling er å betale via AvtaleGiro.

  • Kontant

   For medlemmer som ønsker å betale for lengre perioder i en smell kan dette løses.

  • Avtalegiro

   ​AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. 
   Forfall for våre medlemskap er den 20. hver måned.

   AvtaleGiro kan opprettes enkelt, og tar kun få minutter.
   Dette gjør du raskt ved å trykke på AvtaleGiro-logoen inne på "Min Side".

   Bruk av Avtalegiro er gratis. 

   AvtaleGiro kan også opprettes i egen nettbank.

    

 • Hva tilbyr vi?
  • Squashmedlemskap
   • Squashmedlemskap - Gir tilgang til å booke squashbane hver dag i hele åpningstiden. Med dette medlemskapet har man ikke anledning til å benytte styrke- og kondisjonsutstyret.
   • Squashmedlemskap formiddag - Gir tilgang til å booke squashbane hver dag, frem til kl 15:00 mandag til fredag, og hele åpningstiden lørdag og søndag. Med dette medlemskapet har man ikke anledning til å benytte styrke- og kondisjonsutstyret.
   • Kombinert treningsmedlemskap og Squashmedlemskap - Gir full tilgang til både styrke- og kondisjonsutstyret samt at man uten ekstra kostnad kan booke squashbane hver dag i hele åpningstiden.
   • Kombinert treningsmedlemskap og Squashmedlemskap formiddag - Gir full tilgang til både styrke- og kondisjonsutstyret samt at man uten ekstra kostnad kan booke squashbane hver dag, frem til kl 15:00 mandag til fredag, og hele åpningstiden lørdag og søndag.
  • Cageball

   Cageballbanene kan bookes på 2 måter.

   • Booking drop-in
   • Booking av fast avtale (6- eller 12 måneders avtaletid)

   Dersom du ønsker å booke en fast avtale må dette gjøres ved å ta kontakt  via mail (sportssenteret@rapida.no) eller oppmøte på senteret. Bookinger som er via fast avtale har en fast bane, til fastsatt dag og tidspunkt.

  • Personlig trening
  • Kom i gang pakke / treningsveiledning

   "Kom-i-Gang"-pakken vår er laget for deg som ønsker et godt utgangspunkt for treningen din, både om du aldri har trent tidligere, eller om du ønsker å komme i gang med treningen igjen.

   Pakken inneholder følgende:

   3 x personlig trener timer a 55 min.
   Treningsplan
   Tanita kroppsanalyse

   Du velger selv hvilken personlig trener du ønsker å benytte, og kan lære mer om våre trenere under personlig trener.

    

   Pris: 1299,-

  • Treningsmedlemskap

   Vi har mange ulike typer medlemskap, tilpasset ditt behov og ønske. Du velger selv hvilke tjenester du får tilgang til, og du kan fritt velge mellom med- og uten bindingstid.

   • Treningsmedlemskap - Gir kun tilgang til å bruke styrke- og kondisjonsutstyret i hele åpningstiden. Via dette medlemskapet har man ikke mulighet til å booke squash eller cageball uten ekstra kostnad.
   • Treningsmedlemskap formiddag - Gir tilgang til å bruke styrke- og kondisjonsutstyret hver dag, frem til kl 15:00 mandag til fredag, og hele åpningstiden lørdag og søndag. Via dette medlemskapet har man ikke mulighet til å booke squash eller cageball uten ekstra kostnad.
   • Kombinert treningsmedlemskap og Squashmedlemskap - Gir full tilgang til både styrke- og kondisjonsutstyret samt at man uten ekstra kostnad kan booke squashbane hver dag i hele åpningstiden.
   • Kombinert treningsmedlemskap og Squashmedlemskap formiddag - Gir full tilgang til både styrke- og kondisjonsutstyret samt at man uten ekstra kostnad kan booke squashbane hver dag, frem til kl 15:00 mandag til fredag, og hele åpningstiden lørdag og søndag.
   • Squashmedlemskap - Gir tilgang til å booke squashbane hver dag i hele åpningstiden. Med dette medlemskapet har man ikke anledning til å benytte styrke- og kondisjonsutstyret.
   • Squashmedlemskap formiddag - Gir tilgang til å booke squashbane hver dag, frem til kl 15:00 mandag til fredag, og hele åpningstiden lørdag og søndag. Med dette medlemskapet har man ikke anledning til å benytte styrke- og kondisjonsutstyret.
   • Offshore - Vi har tilrettelagte medlemskap for deg som jobber offshore. Ta kontakt for tilbud.
 • Bedriftsavtale
  • Bedriftsavtale
 • Om Rapida Sportssenter
  • Ledige stillinger

   Personlig trener ønskes.

   Vi søker etter kvalitetssikret personell med godkjent personlig trener utdannelse fra studiepoenggivende høgskoler (Norges idrettshøgskole eller tilsvarende). Tidligere erfaring med arbeid innen trening, ernæring vil være en fordel men er ikke et krav.

   Vi søker etter personer som er innstilt på å arbeide minimum tilsvarende 50% som PT.
    

   Vi ser etter personer med følgende egenskaper/holdninger:

   Faglig dyktighet.
   Nøyaktig.
   Forstår av at PT er en salgsjobb.
   Initiativrik.
   Ansvarlig.

   Kun fullstendige søknader med CV, foto og personlig brev vil bli vurdert.
   Send komplett søknad til martin@rapida.no.

  • Kontaktinformasjon

   Besøksadresse: Dreyfushammarn 17-19, 8012 Bodø
   Telefon: 75580000
   E-post: sportssenteret@rapida.no

   Postadresse: c/o Intu økonomi boks 78, 8001 Bodø.

   Selskap: Bodø Squash AS.

   Orgnr: 914 769 264